Gemeente Vlist / Portal / SIMloket

Werkervaring opdoen in het kader van het vinden van werk

Zoeken
Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Werklozen, begeleiding naar betaald werk
  • De gemeente werkt samen met het UWV om mensen aan werk te helpen. Bent u werkloos en hebt u geen recht op een WW-uitkering? Dan kunt u zich inschrijven bij het UWV. Het UWV bekijkt samen met u voor welk werk u geschikt bent.

  • Eerst meldt u zich aan bij het UWV . Soms moet u hiervoor een afspraak maken en soms kunt u zich alleen online inschrijven. Vul het digitale formulier in met behulp van uw DigiD inlogcode.

   Werkplan maken

   Het UWV kan samen met u een werkplan opstellen. Daarin staat wat u gaat doen om uw kansen op een betaalde baan te vergroten. Denk aan sollicitatietrainingen, opleidingen of werkervaring. In het plan staat ook de termijn waarbinnen u dit doet.

   U, uw werkcoach van het UWV en eventueel ook de gemeente ondertekenen dit werkplan.

   Ontheffing sollicitatieplicht

   Hebt u een uitkering dan moet u solliciteren. Soms hoeft u niet te solliciteren. Bijvoorbeeld als u werkervaring opdoet of vrijwilligerswerk doet. Overleg dit altijd eerst met uw werkcoach.

   Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan de gemeente u weer verplichten om te solliciteren. Ook kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten.

   • een overzicht van uw opleidingen (met uw diploma's)
   • een overzicht van uw arbeidsverleden
   • eventueel een medische verklaring, waaruit blijkt wat uw beperkingen zijn en onder welke aangepaste omstandigheden u kunt werken
   • bewijs van inschrijving bij het UWV
 • Beschut werk
  • Kunt u door lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen alleen onder aangepaste omstandigheden regelmatig werk doen? Met de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) kan de gemeente u passend werk bieden.

  • Een Wsw-indicatie kunt u krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

   • U hebt een beperking waardoor u niet in een gewone baan kunt werken.
   • U kunt wel werken in een aangepaste omgeving.
   • U bent in staat om regelmatig te werken.
   • U wilt zelf graag een baan.
   • U staat ingeschreven bij UWV.

   Het UWV beoordeelt of u een indicatie kunt krijgen. Zij probeert u zoveel mogelijk onder professionele begeleiding bij een reguliere werkgever te laten werken, in plaats van in een sociale werkplaats. Dit kan betekenen dat er aanpassingen in uw werkomgeving komen of dat u aanvullende scholing krijgt. Het UWV geeft een advies aan de gemeente. De gemeente beslist of u de indicatie krijgt.

  • Een Wsw-indicatie vraagt u aan bij het UWV. U krijgt vanzelf bericht van het advies van het UWV en het besluit van de gemeente.

   Krijgt u de Wsw-indicatie, dan zoekt de gemeente werk voor u. De gemeente kan ook een begeleidingsorganisatie vragen werk voor u te zoeken. Is het na 6 maanden niet gelukt om passend werk voor u te vinden? Dan kunt u vragen om een andere begeleidingsorganisatie.

   Hebt u een Wsw-indicatie, dan kunt u ook een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen bij de gemeente. De gemeente wijst dit budget toe en stelt de hoogte ervan vast.

   Voor meer informatie neem contact op met Sociale Zaken K5 via het gratis nummer 0800 – 667 667 

   • uw geldige identiteitsbewijs
   • uw burgerservicenummer
  • Uitgangspunt van de Wsw is dat u gaat werken bij een gewone werkgever. Uiteraard gaat het om werkzaamheden onder aangepaste omstandigheden. Door te werken bij een gewone werkgever, groeien uw kansen op een overstap naar de reguliere arbeidsmarkt (naar werk zonder de Wsw). U kunt ook een regulier dienstverband aangaan met een gewone werkgever. U houdt dan specifieke begeleiding op de werkplek. De Wsw betaalt de begeleiding. Dit heet begeleid werken.

 • Herintreding in het arbeidsproces, begeleiding
  • Hebt u jarenlang niet gewerkt en wilt u weer aan de slag? Veel mensen vinden het moeilijk om weer een baan te vinden als zij een tijd niet hebben gewerkt. Speciaal voor deze groepen zijn er mogelijkheden om de terugkeer naar werk te vergemakkelijken. De gemeente kan u als herintreder op verschillende manieren ondersteunen bij het vinden van werk.

  • Bent u een herintreder zonder uitkering, dan heeft de gemeente verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen.

   Scholing

   U kunt een opleiding krijgen op bepaalde scholen die rekening houden met de schooltijden van kinderen en soms zelfs kinderopvang bieden. U kunt de opleiding ook parttime volgen. Informeer bij het UWV naar de mogelijkheden.

   Verwervingskosten

   U kunt financiële ondersteuning aanvragen voor verwervingskosten. Dit zijn kosten die samenhangen met uw herintreding. Hoeveel ondersteuning u krijgt, hangt af van uw inkomen.

   Kinderopvangregeling

   Bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Ook de gemeente kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten geven van kinderopvang. Hebt u een inkomen op bijstandsniveau, dan kunt u een beroep doen op deze kinderopvangplaatsen als u gaat werken of weer naar school gaat.

   Werk

   U kunt zelf direct zoeken naar werk via advertenties in de krant, het UWV, de uitzendbureaus, via internet, sociale media en via uw eigen netwerk. Daarnaast kunt u via een gesubsidieerde baan of vrijwilligerswerk herintreden. Wilt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerde baan? Informeer hiernaar bij de organisatie die u een uitkering geeft.

  • Naar het UWV

   Neem contact op met het UWV bij u in de buurt voor scholingsmogelijkheden. Zij hebben een trajectconsulent die samen met u kan bekijken wat voor u de beste mogelijkheid is.

   Naar de gemeente

   De gemeente kan u meer vertellen over de specifieke gemeentelijke regelingen die u kunnen ondersteunen om werk te vinden.

  • Bij het UWV en bij bibliotheken zijn kranten beschikbaar met vacatures. Daarnaast zijn er op internet heel veel sites met banen, maar ook met sollicitatietips en andere handige weetjes.

 • Bijstand, vrijwilligerswerk
  • Hebt u een bijstandsuitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? U moet vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Uw vrijwilligerswerk mag een betaalde baan niet in de weg staan.

  • Hebt u een uitkering, dan kunt u het volgende doen:

   • U kunt terecht bij de gemeente of de vrijwilligersvacaturebank. Zij kennen instellingen waar u goedgekeurd vrijwilligerswerk kunt doen.
   • U kunt ook zelf op zoek gaan. Hebt u vrijwilligerswerk gevonden? Neem dan contact op met de gemeente. Die bekijkt of de werkplek goedgekeurd kan worden.

   Informeer ook bij de gemeente of u recht hebt op een activeringspremie.

  • Meer informatie vindt u op de site van de vrijwilligerscentrale.

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast