Gemeente Vlist / Portal / SIMloket

Om- en bijscholing in het kader van het vinden van werk

Zoeken
Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Werklozen, vergoeding opleiding
  • Bent u werkloos en komt u in het kader van trajectbegeleiding in aanmerking voor bijscholing in de vorm van opleidingen of cursussen? U kunt dan voor de bijkomende kosten een vergoeding krijgen.

  • De vergoeding kunt u krijgen voor:

   • cursuskosten en lesgeld
   • kosten voor studiemateriaal (bijvoorbeeld boeken)
   • examenkosten
   • reiskosten
   • kosten voor kinderopvang
  • Wilt u de vergoeding ontvangen? Neemt u dan eerst contact op met uw trajectbegeleider, klantmanager of met de gemeente.

   Soms betaalt u eerst zelf de onkosten en krijgt u achteraf een vergoeding. Vaak zorgt de gemeente ervoor dat een opleidingsinstituut de opleidingskosten direct bij de gemeente in rekening brengt.

  • Krijgt u een rekening van de kosten of moet u deze in eerste instantie zelf betalen? Lever dan de declaraties en facturen in bij de gemeente.

  • Bewaar alle bonnen, facturen en declaraties, ook al hebt u nog geen beroep gedaan op vergoeding door de gemeente. U kunt ook achteraf een vergoeding krijgen.

 • Volwasseneneducatie
  • Volwasseneneducatie is bestemd voor volwassenen die een vak willen leren en een diploma of certificaat willen behalen. Zij vallen door hun leeftijd buiten het reguliere onderwijs. Ook is dit onderwijs geschikt voor leerlingen die zijn gestrand in het reguliere onderwijs en alsnog een diploma willen halen. Volwasseneneducatie wordt verzorgd door het Regionaal Opleidingscentrum (ROC).

  • Het ROC kan u het volgende bieden aan volwasseneneducatie:

   • Een breed aanbod aan opleidingen zoals mavo, havo en beroepsopleidingen op verschillende niveaus.
   • Zowel dag- als avondopleidingen.
   • U kunt een opleiding volgen als u over voldoende benodigde vooropleiding beschikt. De eisen zijn voor elke opleiding anders.
   • Haalt u uw examen op het ROC, dan krijgt u een erkend diploma.
  • Wilt u een opleiding in het kader van volwasseneneducatie volgen? U meldt zich dan aan bij een ROC bij u in de buurt. Biedt deze ROC niet de gewenste opleiding aan, dan kunt u zich elders oriënteren.

   Soms kunt u voor een opleiding op verschillende momenten in het schooljaar instappen. Informeer daarnaar bij het ROC. ROC's organiseren ook open dagen. U kunt dan geheel vrijblijvend kennis maken met het centrum.

  • Welke gegevens u nodig hebt, hangt af van de opleiding die u wilt volgen. Meestal gaat het om gegevens van uw vooropleiding. Informeer hiernaar bij de aanmelding.

  • Hoe lang de opleiding duurt, hangt af van de soort opleiding die u volgt. Informeer hiernaar bij het ROC.

 • Werklozen, begeleiding naar betaald werk
  • De gemeente werkt samen met het UWV om mensen aan werk te helpen. Bent u werkloos en hebt u geen recht op een WW-uitkering? Dan kunt u zich inschrijven bij het UWV. Het UWV bekijkt samen met u voor welk werk u geschikt bent.

  • Eerst meldt u zich aan bij het UWV . Soms moet u hiervoor een afspraak maken en soms kunt u zich alleen online inschrijven. Vul het digitale formulier in met behulp van uw DigiD inlogcode.

   Werkplan maken

   Het UWV kan samen met u een werkplan opstellen. Daarin staat wat u gaat doen om uw kansen op een betaalde baan te vergroten. Denk aan sollicitatietrainingen, opleidingen of werkervaring. In het plan staat ook de termijn waarbinnen u dit doet.

   U, uw werkcoach van het UWV en eventueel ook de gemeente ondertekenen dit werkplan.

   Ontheffing sollicitatieplicht

   Hebt u een uitkering dan moet u solliciteren. Soms hoeft u niet te solliciteren. Bijvoorbeeld als u werkervaring opdoet of vrijwilligerswerk doet. Overleg dit altijd eerst met uw werkcoach.

   Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan de gemeente u weer verplichten om te solliciteren. Ook kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten.

   • een overzicht van uw opleidingen (met uw diploma's)
   • een overzicht van uw arbeidsverleden
   • eventueel een medische verklaring, waaruit blijkt wat uw beperkingen zijn en onder welke aangepaste omstandigheden u kunt werken
   • bewijs van inschrijving bij het UWV
 • Herintreding in het arbeidsproces, begeleiding
  • Hebt u jarenlang niet gewerkt en wilt u weer aan de slag? Veel mensen vinden het moeilijk om weer een baan te vinden als zij een tijd niet hebben gewerkt. Speciaal voor deze groepen zijn er mogelijkheden om de terugkeer naar werk te vergemakkelijken. De gemeente kan u als herintreder op verschillende manieren ondersteunen bij het vinden van werk.

  • Bent u een herintreder zonder uitkering, dan heeft de gemeente verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen.

   Scholing

   U kunt een opleiding krijgen op bepaalde scholen die rekening houden met de schooltijden van kinderen en soms zelfs kinderopvang bieden. U kunt de opleiding ook parttime volgen. Informeer bij het UWV naar de mogelijkheden.

   Verwervingskosten

   U kunt financiële ondersteuning aanvragen voor verwervingskosten. Dit zijn kosten die samenhangen met uw herintreding. Hoeveel ondersteuning u krijgt, hangt af van uw inkomen.

   Kinderopvangregeling

   Bij de Belastingdienst kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Ook de gemeente kan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten geven van kinderopvang. Hebt u een inkomen op bijstandsniveau, dan kunt u een beroep doen op deze kinderopvangplaatsen als u gaat werken of weer naar school gaat.

   Werk

   U kunt zelf direct zoeken naar werk via advertenties in de krant, het UWV, de uitzendbureaus, via internet, sociale media en via uw eigen netwerk. Daarnaast kunt u via een gesubsidieerde baan of vrijwilligerswerk herintreden. Wilt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerde baan? Informeer hiernaar bij de organisatie die u een uitkering geeft.

  • Naar het UWV

   Neem contact op met het UWV bij u in de buurt voor scholingsmogelijkheden. Zij hebben een trajectconsulent die samen met u kan bekijken wat voor u de beste mogelijkheid is.

   Naar de gemeente

   De gemeente kan u meer vertellen over de specifieke gemeentelijke regelingen die u kunnen ondersteunen om werk te vinden.

  • Bij het UWV en bij bibliotheken zijn kranten beschikbaar met vacatures. Daarnaast zijn er op internet heel veel sites met banen, maar ook met sollicitatietips en andere handige weetjes.

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast