VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

De VVD, afdeling Vlist, is een partij die politiek in de gemeente Vlist voert op basis van een aantal belangrijke uitgangspunten: vrijheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen, nemen van verantwoordelijkheid, en respect voor de andere mening. 

Zoals we de laatste jaren gemerkt hebben is vrijheid een groot goed en dat zal beschermd moeten worden. Iedereen dient zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen en zich respectvol op te stellen. Respect voor de mening en belangen van anderen staat bij de VVD hoog in het vaandel. Dit houdt in dat de VVD fanatici, in welke vorm dan ook, die van hun regels eenzijdig staatsregels of gemeenteregels willen maken, nadrukkelijk afwijst.


M.. van Kersbergen (Ries)

M.J. van Kersbergen (Ries) - fractievoorzitter

Groenhove 15,
2821 ZN Stolwijk
telefoonnummer 06-40975166
e-mail vvd.fractie.vlist @gmail.com


J. Verhagen (Jaco)

J. Verhagen (Jaco)

Koolwijkseweg 45,
2821 NT Stolwijk,
tel.: 06-55117715 
e-mail vvd.fractie.vlist@gmail.com


Uitgangspunt

De VVD Vlist neemt sinds de verkiezingen van 2006 deel aan het college. Uitgangspunt is dat het beleid van het college van burgemeester en wethouders kritisch doch opbouwend beoordeeld wordt, met respect voor de medevolksvertegenwoordigers. De gemeente Vlist staat de komende jaren voor grote opgaven, vooral de financiële gevolgen van de kredietcrisis en een K5-gemeentelijke herindeling vereisen bijzondere aandacht.

Verlaging lasten

De VVD Vlist is van mening dat verdere lastenverzwaring (belastingen en leges) voor de inwoners voorkomen moet worden en op meerdere gebieden moet worden verlaagd. Deze verlagingen dienen te worden gerealiseerd door bezuinigingen op de kosten voor de gemeentelijke organisatie en door kostenbesparingen door nog meer gebruik te maken van vrijwilligers organisaties en samenwerkingsverbanden met andere gemeenten. Vlist moet wat de gemeentelijke lasten betreft uit het lijstje van de duurste gemeenten van Nederland verdwijnen!

Verbeteren voorzieningen en regels verminderen

De kernen Haastrecht, Stolwijk en Vlist zijn de moeite waard om in te wonen. Dit moet zo blijven vindt de VVD Vlist. Van belang is dat belangrijke voorzieningen voor inwoners en bedrijven verbeteren. Gemeentelijke bureaucratie en regels verminderen, zodat efficiënter en effectiever wordt gewerkt.

Lidmaatschap

De VVD Vlist kan voor haar beleid steun gebruiken. Als deze geschetste uitgangspunten u aanspreken en u wilt iets voor de gemeente betekenen, dan zouden wij uw lidmaatschap van de VVD bijzonder op prijs stellen!

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast