VKGB

Vrije Kiesvereniging / Gemeentebelang (VKGB)

logo Vrije Kiesvereniging / GemeentebelangDe Vrije Kiesvereniging - Gemeentebelang is een groepering die zich, zonder binding met een landelijke politieke partij, inzet voor de belangen van de gemeente Vlist en haar bewoners, met een open oor en oog voor alle suggesties die de leefbaarheid van de dorpen kunnen bevorderen. VKGB draagt bij aan het waarmaken van zaken die bij inwoners spelen. Zo werken wij samen aan een goede leefomgeving van Vlist. Oprechtheid, zakelijkheid en duidelijkheid zijn zaken waarvoor de VKGB zich sterk maakt. Interesse in de VKGB nieuwsbrief? Meldt u aan door een e-mail te sturen naar w.schoof@hccnet.nl. Bezoek onze website www.VKGB.nl.


W.J. Schoof (Willem)W.J. Schoof (Willem) - fractievoorzitter

Snippendreef 2, 2821 WB Stolwijk
telefoonnummer 0182-342421
e-mail w.schoof@hccnet.nl


C. Reichard (Cees)C. Reichard (Cees)

Hoogstraat 19, 2851 BA Haastrecht
telefoonnummer 0182-501440
e-mail c.reichard@hetnet.nl


P. van Dam (Piet)P. van Dam (Piet)

Veenderij 10, 2821 ZM Stolwijk
telefoonnummer 0182-341823
e-mail pietvdam@hotmail.com


L. Sleeuwenhoek - de Jong (Lavinja)L. Sleeuwenhoek - de Jong (Lavinja)

Tentweg 27, 2821AA Stolwijk
telefoonnummer 0182 601232
e-mail: info@lavinja.nl


D. van der Want (Dave)D. van der Want (Dave)

Pinksterbloem 21, 2851 ZG Haastrecht
telefoonnummer 0182-503321
e-mail: patriciaendave@kabelfoon.nl


Willem Schoof is fractievoorzitter. Tevens is hij roulerend voorzitter van de integrale commissie. Algemene bestuurlijke zaken, de K5 – samenwerking, financiën, onderwijs en jeugdzaken zijn de politieke werkterreinen van Willem. Daarnaast is hij lid van de Krimpenerwaardraad. Naast zijn politieke activiteiten is hij actief in de kiosk van Ons Polderbad voor de ZPS (Zwem en Poloclub Stolwijk). Samenwerken is in de visie van Willem de sleutel tot succes.

Cees Reichard heeft als geboren en getogen Haastrechtenaar een jarenlage ervaring in de gemeentepolitiek. Hij heeft een warme belangstelling voor het culturele leven in Vlist. Hij is dan ook vanaf zijn jeugd op diverse culturele fronten bijzonder actief. Thans is hij voorzitter van de VKGB en  maakt hij deel uit van het Algemeen Bestuur van het Natuur-en Recreatieschap Krimpenerwaard.  In zijn vrije tijd staat hij op de planken bij het Havencabaret. Daarnaast heeft hij zijn bemoeienissen met het ‘Jong Havencabaret’. In de integrale commissie is hij vooral woordvoerder voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Sociale zaken en Recreatie.

Piet van Dam is al vele jaren lid van de VKGB. Hij is politiek geïnteresseerd en meelevend met alles wat in en om Vlist gebeurt. Piet is secretaris van de VKGB. Ook is hij al meer dan twintig jaar secretaris en medeoprichter van de lokale omroep Vlistam Radio. Verder zat hij dertien jaar in de jeugdcommissie van de VV Stolwijk. In de integrale commissie is hij vooral woordvoerder voor Ruimtelijke Ordening.

Lavinja Sleeuwenhoek - de Jong is nieuw in de politiek van de gemeente Vlist. Haar interesse in de zaken die bij de inwoners van de gemeente spelen, hebben ertoe geleid dat zij politiek actief is geworden binnen de VKGB.
Vanuit haar achtergrond is zij vooral geïnteresseerd in de zorg en financiën en gezien haar sociale positie als ouder van jonge kinderen hebben onderwijs, huisvesting en speelvoorziening ook zeker de aandacht. Het is vooral belangrijk om te luisteren naar de burgers en samen met de burgers te werken aan een goede leefomgeving.

Dave van der Want is sinds begin jaren negentig lid van de VKGB en na de succesvolle gemeenteraadsverkiezingen in 2010 raadslid. Hij vindt het een grote eer om de stem te mogen zijn van de Vlister gemeenschap en zal zich daarom voor een ieder binnen onze gemeente inzetten. Naast zijn brede inzet voor de belangen van Vlist is hij vooral geïnteresseerd in jeugdzaken, verkeersveiligheid en sport.

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast