Samenwerking

Om als gemeente slagvaardig en efficiënt te kunnen werken, kijkt Vlist over de grenzen van de eigen organisatie heen, naar de Krimpenerwaard of naar de regio Midden-Holland. Vlist zoekt medestanders om uitdagingen gezamenlijk op te pakken.

Onderstaand vindt u meer informatie over de samenwerkingsverbanden.

K5-gemeenten (samenwerking vijf gemeenten in Krimpenerwaard

Sinds enkele jaren werkt Vlist met de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk en Schoonhoven intensief samen onder de naam 'K5'. 

Alle informatie over de K5-samenwerking en de vergaderingen van de Krimpenerwaardraad (incl. bijbehorende vergaderstukken) vindt u op de K5-website: www.k5-gemeenten.nl.

Rekenkamer K5

De K5-gemeenten hebben gezamenlijk een rekenkamer met twee leden die onafhankelijk zijn van de plaatselijke politieke partijen. De rekenkamer doet onderzoek naar de uitvoering van beleid. Relevante vragen zijn:

  • heeft het beleid tot de bedoelde effecten geleid?
  • is het beleid met zo min mogelijk middelen uitgevoerd?
  • is het beleid volgens de regels uitgevoerd?

Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland (ISMH)

Het ISMH (Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland) ondersteunt gemeentebesturen bij diverse (regionale) beleidsterreinen als ruimtelijke ordening, zorg, verkeer en educatie. De Milieudienst Midden-Holland is een onderdeel van het ISMH dat uitvoerende taken ten aanzien van milieu verricht voor de Midden-Holland gemeenten.


Zie ook:

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast