Gemeente Vlist / Politiek & Organisatie / Raad & Commissie

Raad & Commissie

Volgens de Grondwet is de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per vier jaar bepaald op grond van de gemeenteraadsverkiezingen.

Belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het toezien op de uitvoering daarvan. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. De raad wordt bijgestaan door de raadsgriffier.

De raad van Vlist bestaat uit 13 leden, verdeeld in vijf politieke fracties. De voorzitter van de raad is de burgemeester; zij is geen lid van de raad. De secretaris van de raad is de raadsgriffier. De commissie bestaat voor het grootste deel uit raadsleden, maar er zitten ook enkele burgerleden in.

Contact met raadsleden

De griffier is het eerste aanspreekpunt voor de gemeenteraad. De Griffie van de gemeente Vlist is bereikbaar via telefoonnummer 0182-348407 / 0182-348409 of e-mail griffie@gemeentevlist.nl

Samenstelling gemeenteraad

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 bestaat de gemeenteraad van Vlist uit de volgende politieke partijen: 

Commissie

Een belangrijk deel van het voorbereidende werk van de gemeenteraad wordt in de commissie (ook wel 'raadscommissie' of 'integrale commissie' genoemd) gedaan. 

Samenstelling commissie

Zie ook:

Te downloaden

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast