PvdA

Partij van de Arbeid (PvdA)

logo Partij van de Arbeid

De PvdA is een politieke partij met idealen, waarbij mensen centraal staan. We streven er naar dat iedereen volwaardig kan meedoen in onze maatschappij. Voor degenen die dat niet zelfstandig kunnen, is er de mogelijkheid om capaciteiten te ontwikkelen (bijvoorbeeld re-integratie) of is er ondersteuning (bijvoorbeeld gehandicaptenvervoer). Het idee is dat iedereen op zijn eigen manier kan bijdragen aan de goede sfeer in onze gemeente. Dus niet bij de pakken neerzitten, maar er samen iets van maken, met elkaar en voor elkaar.

Zeker in deze financieel moeilijke tijden zet de PvdA zich in om dit ideaal te realiseren. Dat doen we met een sociale en sterke fractie met veel ervaring in het besturen van de gemeente Vlist. Maar, we doen het voor de inwoners van Vlist, dus naast de mening van de PvdA-leden, is ook de mening van de bewoners belangrijk. We horen graag van u.


S.M. van Winden (Sandra)S.M. van Winden (Sandra) - fractievoorzitter

Provincialeweg Oost 53,
2851 AB Haastrecht,
telefoonnummer 0182-502369 
e-mail svw3007@gmail.com


Punten die de PvdA voor de gemeente en haar inwoners belangrijk vindt:

  • Bouwen kan binnen de contouren van onze kernen. Wij kiezen vooral voor kleine woonunits voor ouderen en jongeren uit onze gemeente, maar ook voor starters.
  • Het landschap rondom onze dorpen in stand houden, waarbij een belangrijke rol is weggelegd is voor natuur en agrariërs. Daarnaast is behoud van cultuurhistorie van belang, wat onze gemeente zijn karakter geeft.
  • Recreatie is een groeimarkt, waar zich nog volop kansen voordoen. PvdA wil vooral de ruimte geven aan kleinschalige initiatieven.
  • Duurzame en sociale economische ontwikkeling. Liever eerst herstructureren van de huidige bedrijventerreinen dan uitbreiden. Aandacht voor stageplaatsen behoud van werkgelegenheid. Verminderen van de leegstand in de detailhandel.
  • De diensten van de gemeente moeten transparant en naar tevredenheid van de inwoners worden verleend. Ook moeten bewoners in een vroeg stadium worden betrokken bij plannen zodat zij invloed kunnen uitoefenen op de voornemens van de gemeente.
  • De gemeente moet er financieel gezond voor staan, ook voor meerdere jaren. Dat houdt in dat er gespaard moet worden voor grote investeringen en dat er geen onnodige uitgaven worden gedaan.

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast