Gemeente Vlist / Politiek & Organisatie / mw. A.Z. Evenhuis (Aaltina)

mw. A.Z. Evenhuis (Aaltina)

mw. A.Z. Evenhuis-Meppelink (Aaltina)

Aaltina Evenhuis was, voordat zij naar Vlist kwam, waarnemend burgemeester van de Gelderse gemeente Berkelland. Daarvoor was zij zes jaar burgemeester van de gemeente Wisch en zes jaar van de gemeente Rolde.

De burgemeester vormt samen met de drie wethouders het college. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B&W.

In tegenstelling tot raadsleden en (indirect) wethouders wordt de burgemeester niet gekozen, maar benoemd door de Kroon (de Koningin en de ministers). Benoeming vindt plaats bij Koninklijk Besluit, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming van de burgemeester geldt steeds voor een periode van zes jaar. Alleen de Kroon kan de burgemeester ontslaan. De gemeenteraad kan dat dus niet.

Politieke partij

VVD

Portefeuille

Bestuur, Veiligheid en Dienstverlening:

 • Algemene bestuurlijke zaken en beleidscoördinatie
 • Openbare Orde, Brandweer en Rampenbestrijding
 • Integraal veiligheidsbeleid en (bestuurlijke) handhaving
 • Bestuurlijke samenwerking K5 en ISMH
 • RO Project Vlist
 • Dienstverlening en burgerparticipatie
 • Automatisering
 • Verkeer, Vervoer en Waterstaat
 • Beheer en uitvoering civiele werken
 • Personeel en Organisatie
 • Communicatie
 • Inkoopbeleid

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast