Gemeente Vlist / Politiek & Organisatie / L.F.M. Crouwers (Bart)

L.F.M. Crouwers (Bart)

L.F.M. Crouwers (Bart)

Bart Crouwers woont sinds 1991 in Haastrecht en was al eerder enkele jaren lid van de gemeenteraad. Zijn belangrijkste ambitie is ervoor te zorgen dat Haastrecht, Stolwijk en Vlist groen en bedrijvig blijven en dat de inwoners profiteren van de ontwikkeling van de Krimpenerwaard. Crouwers is tweede locoburgemeester van Vlist.

Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. Wethouders worden door de gemeenteraad benoemd. Als één van de raadsleden tot wethouder wordt benoemd, verliest hij zijn raadslidmaatschap. Als raadslid wordt hij dan opgevolgd door een andere vertegenwoordiger van zijn partij. Ook is het mogelijk dat de raad iemand van buiten de eigen kring of zelfs van buiten de eigen gemeente tot wethouder benoemt.  Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur. Net als het aantal raadsleden is het aantal wethouders van de gemeente afhankelijk van het aantal inwoners.

Politieke partij

VVD

Portefeuille

Economie, Plattelandsontwikkeling, Cultuur en Sociale Zaken

 • RO Project Centrumontwikkeling Haastrecht
 • Plattelandsontwikkeling
 • Veenweidepact Krimpenerwaard, Gouwe-Wiericke
 • Bestemmingsplan Landelijk Gebied
 • Economische Zaken
 • Bedrijventerreinen
 • Bestemmingsplan Bedrijventerrein
 • Nutsbedrijven
 • Recreatie en toerisme
 • Cultuur
 • WMO
 • Ouderenzorg, zorg en welzijn, vrijwilligers
 • Sociale Zaken, integratie en inburgering

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast