Gemeenteraad

Volgens de Grondwet is de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De samenstelling van de gemeenteraad wordt eens per vier jaar bepaald op grond van de gemeenteraadsverkiezingen.

Belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn het vaststellen van de hoofdlijnen van beleid en het toezien op de uitvoering daarvan. In de gemeenteraad heeft ieder lid een even zware stem. Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. De raad wordt bijgestaan door de raadsgriffier.

In principe kan iedere inwoner van 18 jaar of ouder lid worden van de gemeenteraad. Het zijn de politieke partijen die een lijst van kandidaten opstellen, waaruit de kiezers een keuze maken.

De raad van Vlist bestaat uit 13 leden, verdeeld in vijf politieke fracties. De voorzitter van de raad is de burgemeester; zij is geen lid van de raad. De secretaris van de raad is de raadsgriffier.

De commissie bestaat voor het grootste deel uit raadsleden, maar er zitten ook enkele burgerleden in.

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast