College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit 1 burgemeester en 2 wethouders. De wethouders zijn benoemd door de gemeenteraad. Het college vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente en voert alle besluiten van de gemeenteraad uit.

Een aantal praktische beslissingen mag het college zelfstandig nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aan- en verkoop van gemeentelijke eigendommen. Het college is verantwoording schuldig aan de gemeenteraad en daarmee natuurlijk ook indirect aan de inwoners van de gemeente Vlist.

Samenstelling

Contact met collegeleden

Om in contact te komen met 1 van de collegeleden kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, telefoonnummer 0182-348406 of e-mail bestuur@gemeentevlist.nl.

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast