CDA

Christen Democratisch Appèl (CDA)

Logo Christen-Democratisch Appèl

Het CDA staat als christelijke partij nadrukkelijk midden in de samenleving van de gemeente Vlist. De fractie van het CDA is gekozen door de burgers van Vlist, die het CDA mogen aanspreken op haar functioneren. Het CDA zal zich als oppositiepartij inzetten om de realisatie van ondergenoemde punten mogelijk te maken. 


J.Th.M de Goeij (Jan)

J.Th.M. de Goeij (Jan) - fractievoorzitter

Steinsedijk 55
2851 LC Haastrecht
telefoonnummer 0182-501829
e-mail j.degoeij.az@kpnplanet.nl


J.P.M. Hogerwerf (Jos)

J.P.M. Hogerwerf (Jos)

Steinsedijk 25,
2851 LB Haastrecht
telefoonnummer 0182-501077
e-mail Hogerwerf@hccnet.nl


Het CDA staat onder meer voor: 

 • Betrekken van burgers bij alle belangrijke besluiten en het in een vroeg stadium betrekken van direct belanghebbenden bij nieuwe gemeentelijke plannen.
 • Bevordering van het eigen woningbezit door middel van bouwen in alle prijsklassen, maar ook speciale aandacht voor starters op de woningmarkt.
 • Aandacht voor openbare orde en veiligheid en een goed toegerust en op zijn taak berekend vrijwillig brandweerkorps, uiteraard met een adequate huisvesting.
 • Sobere inzet/besteding van de financiële middelen. Gerichte aandacht voor de woon- en leefomgeving van burgers.
 • Grote aandacht voor verkeersveiligheid, met aandacht voor alle deelnemers aan het verkeer.
 • Het milieubeleid dient gericht te zijn op voorkomen / terugdringen van vernielzucht, geluidshinder, verontreiniging en milieubederf. Uitgangspunt hierbij is: de vervuiler betaalt.
 • Kwalitatief goed onderwijs in goed geoutilleerde gebouwen.
 • Binnen de mogelijkheden uitbreiding / herstructurering van bedrijfsterreinen realiseren. Een gezond /leefbaar midden- en kleinbedrijf is van groot belang voor de leefbaarheid in Vlist.
 • In de samenwerking Krimpenerwaard (K5) is het uitgangspunt: de samenwerking dient goede uitvoering van taken op operationeel en beleidsmatig niveau te waarborgen.
 • Een subsidiebeleid gericht op een goede ondersteuning van het verenigingsleven.
 • Kleinschalige recreatie en zeker geen massatoerisme.
 • Een volwaardige plaats voor ouderen en gehandicapten in de Vlister samenleving.
 • Handhaving huidige karakter buitengebied.- Voldoende expansiemogelijkheden bieden aan land- en tuinbouw.

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast