Gemeente Vlist / Politiek & Organisatie / Bezwaar en Beroep

Bezwaar en Beroep

Het gemeentebestuur neemt soms besluiten die u direct aangaan. Als u het niet eens bent met een besluit dan kunt u een bezwaarschrift schrijven. Dat is een brief waarin u uitlegt waarom u zich in een bepaalde beslissing niet kunt vinden. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw bezwaar.

Tegen iedere beschikking van de gemeente kunt u bezwaar maken. De commissie Bezwaar en Beroep stelt u in de gelegenheid uw bezwaren mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. De zaken die worden behandeld tijdens de zittingen van de commissie Bezwaar en Beroep zijn normaal gesproken openbaar. Om privacyredenen kan de behandeling van zaken soms achter gesloten deuren plaatsvinden.

Zie ook:

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast