Gemeente Vlist / Politiek & Organisatie / A.H. van Dorp (Ton)

A.H. van Dorp (Ton)

Ton van Dorp (SGP/CU) is sinds mei 2002 wethouder en tevens 1e loco-burgemeester van Vlist. Hij heeft de portefeuille Samenleving en Financiën. Van Dorp is tevens vice-voorzitter van het K5-bestuur, voorzitter van het Netwerk Jeugd en Veiligheid K5 en sinds juni 2008 tevens voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Sociale Zaken in de K5. Naast het wethoudersschap werkt hij als divisiecontroller bij Vierstroomzorgring in Gouda.

Samen met de burgemeester vormen de wethouders het college. Het college wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. Wethouders worden door de gemeenteraad benoemd. Als één van de raadsleden tot wethouder wordt benoemd, verliest hij zijn raadslidmaatschap. Als raadslid wordt hij dan opgevolgd door een andere vertegenwoordiger van zijn partij. Ook is het mogelijk dat de raad iemand van buiten de eigen kring of zelfs van buiten de eigen gemeente tot wethouder benoemt.  Elke wethouder heeft zijn eigen taakgebied of portefeuille, zoals onderwijs, openbare werken, financiën, huisvesting, sport en cultuur. Net als het aantal raadsleden is het aantal wethouders van de gemeente afhankelijk van het aantal inwoners.

Politieke partij

SGP/CU

Portefeuille

Ruimtelijke Ontwikkeling, Sport, Onderwijs en Financiën

 • Ruimtelijke ontwikkelingen
 • RO Project Centrumontwikkeling Stolwijk
 • Volkshuisvesting
 • Monumentenzorg
 • Milieu en afvalverwerking
 • Onderwijs
 • Bibliotheekvoorziening, kinderopvang, peuterspeelzaal
 • Jeugdbeleid
 • Sport
 • Financiën
 • Bestuurlijke samenwerking K5

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast