Gemeente Vlist / e-Loketten / Wmo-loket

Wmo-loket

Afbeelding: logo wmo loket

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.

Het doel van de Wmo is dat mensen kunnen blijven meedoen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wanneer het u niet meer lukt om zelfstandig te blijven en actief deel te nemen aan de samenleving, kan er vanuit de Wmo ondersteuning geboden worden. In eerste instantie is het belangrijk om zelf actief te blijven en te proberen uw eigen knelpunten op te lossen, eventueel met hulp uit uw omgeving. Lukt dat niet, dan kunt u bij het Wmo-loket terecht voor al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en (mantel)zorg.

Bereikbaarheid

Het Wmo-loket is iedere werkdag (behalve dinsdag) telefonisch bereikbaar tussen 9.00 uur en 12.30 uur op telefoonnummer 0182-348400. U kunt ook een email sturen naar wmo@gemeentevlist.nl.

Afhankelijk van uw vraag kan er telefonisch een afspraak worden gemaakt om uw situatie nader te bespreken. Een afspraak kan plaatsvinden op het gemeentekantoor of gewoon bij u thuis.

Het gesprek

Het kan voor u prettig zijn wanneer er een vertrouwenspersoon vanuit uw eigen omgeving bij het gesprek aanwezig is. De Wmo consulent bespreekt met u uw situatie, wat er goed gaat in het dagelijks leven, waar hulp en ondersteuning voor gevonden moet worden en de mogelijkheden die u hier zelf in hebt. Er wordt met u ingegaan op verschillende onderwerpen zoals dagelijkse bezigheden, vrijetijdsbesteding, sociale contacten, buurtcontacten, inkomenspositie en wat u verder nog naar voren wilt brengen.

Het gaat in het gesprek in eerste instantie niet om de beoordeling of u recht heeft op een bepaalde voorziening. Wanneer uw specifieke vraag en knelpunten duidelijk zijn, is de volgende stap het samen zoeken naar oplossingen. Er wordt gekeken naar de oplossings mogelijkheden die u zelf heeft en naar mogelijkheden om vanuit uw omgeving (echtgenoot, kinderen, buren, andere familieleden en kennissen) het probleem op te lossen. Daarnaast wordt gekeken welke voorzieningen of vrijwillige diensten in de buurt aanwezig zijn en of er wettelijke regelingen zijn waar u gebruik van kunt maken.

Kortom, het gesprek heeft als doel te bepalen wat u in uw specifieke situatie nodig heeft en dus gericht op maatwerk. Wat voor de ene persoon een goede ondersteuning is, kan voor een ander juist niet handig zijn.

Wanneer een individuele voorziening in het kader van de Wmo de beste oplossing lijkt, kunt u een aanvraag doen. Bij een individuele voorziening kan het bijvoorbeeld gaan om hulp bij het huishouden, een pas voor de Groene Hart Hopper, een scootmobiel, een rolstoel, aanpassingen in de badkamer, een traplift of een aangepaste fiets. Bij een aanvraag zal de gemeente beoordelen op basis van de regelgeving of u ook in aanmerking komt voor de gevraagde voorziening. Mogelijk kan er een tweede huisbezoek voor die beoordeling plaatsvinden.

Eigen bijdrage

In de meeste gevallenmoet u een eigen bijdrage betalen voor een voorziening. Het CAK (Centraal Administratie kantoor) bepaalt en incasseert de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van:

  1. Uw inkomen en vermogen
  2. De samenstelling van uw huishouden
  3. Uw leeftijd
  4. De gemeente waar u woont.
  5. Zorggebruik

Mensen met eigen vermogen betalen een hogere eigen bijdrage. U kunt contact opnemen met het CAK om een inschatting te krijgen van uw eigen bijdrage. Houd uw belastinggegevens dan bij de hand.

Contactgegevens CAK:

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast