Gemeente Vlist / e-Loketten / Wmo-loket

Wmo-loket

Afbeelding: logo wmo loket

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.

De wet zorgt ervoor dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en kan meedoen in de samenleving. Het is voor burgers, zoals ouderen en mantelzorgers niet altijd gemakkelijk om de goede weg te vinden naar de juiste informatie.

Waarvoor kunt u terecht bij het Wmo-loket?

U kunt bij de consulenten Wmo & Participatie Wendy Brandwijk-Speksnijder en Jacqueline Hulsebos terecht voor al uw vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Waar nodig kunnen zij u ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing, het wijzen van de juiste weg en een advies op maat geven. In eerste instantie wordt er gekeken naar een oplossing die dicht bij huis gevonden kan worden, in de wijk en/of met vrijwillige inzet. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van:

 • Algemene voorzieningen, zoals maaltijdvoorzieningen aan huis en buitenshuis.
 • Activiteiten, zoals ouderengym, klaverjassen of computerlessen voor 55-plussers.
 • Vrijwilligerswerk
 • Steun en advies voor mantelzorgers
 • Steun en advies voor ouderen
 • Zorg en welzijn in relatie tot de woning
 • Vervoer
 • Maatschappelijke dienstverlening
 • Preventie

Verder biedt het Wmo-loket vraaggerichte ondersteuning bij de participatie van de vrijwilligersorganisaties en verenigingen in de gemeente Vlist. De consulent Jacqueline Hulsebos is hiervoor het aanspreekpunt. Ook kunt u er terecht voor het indienen van aanvragen voor individuele voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, rolstoelvoorzieningen en woningaanpassingen. De consulenten zullen vervolgens, eventueel met een extern adviesbureau de aanvraag beoordelen.

Wanneer kunt u terecht bij het Wmo-loket?

 • Inloopspreekuur Wmo-loket: maandag en donderdag van 9:00 uur tot 12:30 uur in het gemeentehuis in Stolwijk. Donderdag van 15:00 uur tot 16:30 uur in het Dienstencentrum Stein in Haastrecht.
 • Telefonisch spreekuur Wmo-loket: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 9:00 uur en 12:30 uur

 

Het Wmo-loket is bereikbaar via telefoonnummer 0182-348400 of email wmo@gemeentevlist.nl

De juiste hulp en/of voorzieningen

Daarnaast kunt u zelf ook op zoek gaan naar de juiste hulp en/of voorzieningen. De gemeente Vlist wil u graag ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp en heeft zich daarom aangesloten bij de website Regelhulp.nl. Regelhulp is met name bedoeld voor mensen die zelf of met behulp van anderen hun weg kunnen vinden via de website van Regelhulp. Mensen die daar moeite mee hebben, kunnen met hun vragen rond wonen, zorg en welzijn natuurlijk altijd terecht bij Wmo-Loket van de gemeente Vlist.

Naast een woningaanpassing heeft u bijvoorbeeld hulp in de huishouding nodig, vervoer naar uw werk of misschien een aangepaste computer voor een opleiding. Al die voorzieningen komen van verschillende organisaties. Het is een hele opgave uit te zoeken waar je moet zijn voor welke voorziening. Regelhulp helpt hierbij en wijst u de weg naar de juiste instantie. Naast een woningaanpassing heeft u bijvoorbeeld hulp in de huishouding nodig, vervoer naar uw werk of misschien een aangepaste computer voor een opleiding. Al die voorzieningen komen van verschillende organisaties. Het is een hele opgave uit te zoeken waar je moet zijn voor welke voorziening. Regelhulp helpt hierbij en wijst u de weg naar de juiste instantie.

De weg vinden in Regelhulp is gemakkelijk. U hoeft maar één ding te weten: wat is mijn situatie? U heeft bijvoorbeeld een kind met een handicap, u bent ontslagen uit het ziekenhuis of u ervaart beperkingen door uw leeftijd. Vanuit herkenbare situaties helpt Regelhulp u stap voor stap verder. Uiteindelijk weet u welke oplossingen mogelijk zijn, waar u moet zijn en hoe de meeste zaken direct digitaal geregeld kunnen worden. Als u al meer informatie heeft, kunt u ook zoeken op soort hulp, organisatie of onderwerp.

Wmo adviesraad

De Wmo Adviesraad is een adviesorgaan dat de gemeente informeert en adviseert over alles wat van belang is voor de mensen in de gemeente Vlist. Kijk voor meer informatie op www.wmoadviesraad-vlist.nl

Verdien zorgkosten terug via uw belastingaangifte

Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Gelukkig zijn die kosten voor een groot deel  aftrekbaar via de belastingen. Op de website www.meerkosten.nl van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) kunt u precies zien, hoe u dat moet aanpakken.

Te downloaden:

Dorpsplein 8, 2821 AS StolwijkLogo waarmerk drempelvrij
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast