Gemeente Vlist / Actueel / Onderzoeken

Onderzoeken

Afbeelding: logo van Waar staat je gemeente met link naar www.waarstaatjegemeente.nl

Burgeronderzoek 2012 ‘Waar Staat je Gemeente?’

De gemeente Vlist vindt het belangrijk om te weten wat u van onze gemeente vindt. Wij zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren. De mening van burgers en bedrijven is daarbij van groot belang.

Verbetering dienstverlening

Hoe denken de inwoners over de woonomgeving? Wat vindt de burger van de gemeentelijke dienstverlening? Wat is het oordeel over het gemeentebestuur? Dit zijn enkele vragen uit de burger-enquête die in de laatste week van september per post werd toegezonden aan 1.200 willekeurig geselecteerde inwoners. Door beantwoording van algemene vragen gaven ze hun waardering over de ‘Staat’ van de gemeente. De anonieme verwerking van de vragenlijsten gebeurt door een gespecialiseerd onderzoeksbureau.

Prestatievergelijking

Waar Staat je Gemeente is een landelijke gemeentemonitor. Op basis van de resultaten wil het gemeentebestuur de gemeentelijke dienstverlening verder verbeteren. Door de uitkomsten is bovendien een vergelijking met andere gemeenten mogelijk.

Resultaten

De resultaten zijn te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl. Bij het onderdeel Burgerperspectief kunt u na het kiezen van de gemeente de rapporten downloaden.

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast