Gemeente Vlist / Actueel / Nieuws / Persverklaring SVHW

Persverklaring SVHW

Dit item is verlopen op 01-08-2012.

Op 29 mei 2012 is, in een extra bijeen geroepen vergadering van het Algemeen Bestuur van het SVHW, besloten tot het instellen van een extern onderzoek naar de integriteit van de directeur en daarmee het SVHW.

Met name de negatieve berichtgeving over het SVHW en haar directeur, maakt onafhankelijk onderzoek noodzakelijk. Het Algemeen Bestuur betreurt overigens de negatieve berichtgeving over het SVHW en haar directeur. In de media is onder meer melding gemaakt dat het zou gaan om fraude bij het SVHW door haar directeur. Hiertoe is echter geen enkele aanleiding en de leden van het Algemeen Bestuur hebben hun vertrouwen in de directeur en haar medewerkers uitgesproken.

Aanleiding

Maandag 21 mei jl. heeft het Dagelijks Bestuur van SVHW een anonieme melding ontvangen die gedetailleerd melding maakt van vermeende onregelmatigheden in de directievoering van SVHW.

Begeleidingscommissie 
Het Algemeen Bestuur van SVHW vindt open communiceren een voorwaarde voor het waarborgen van integriteit. Het externe onderzoek wordt begeleid door een commissie samengesteld uit vijf leden van het Algemeen Bestuur.

SVHW is het samenwerkingsverband van 25 gemeenten in Zuid-Holland. SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie. De belangrijkste taak van het SVHW is het heffen en innen van lokale belastingen. Zie voor meer informatie www.svhw.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Mevrouw G. Duivenvoorden

Bereikbaar op

Mobiel: 06-12746431

Mail: g.duivenvoorden@svhw.nl

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast