Gemeente Vlist / Actueel / Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws van de gemeente Vlist.

 • Krant over veranderingen in zorg en ondersteuning

  (24-10-2014)

  Deze week krijgen alle inwoners een speciale krant in de bus over de veranderingen in de zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015.

 • Leef je zaterdag 1 november uit op de Haastrechtse Natuurwerkdag!

  (24-10-2014)

  Zaterdag 1 november 2014 organiseert Landschapsbeheer Nederland weer de Natuurwerkdag, de grootste vrijwilligersactie in het groen. Vorig jaar deden er maar liefst ruim 14.000 mensen mee, en ook dit jaar worden er weer duizenden mensen verwacht die hun handen uit de mouwen steken om het landschap een opknapbeurt te geven.

 • Inkoop Wmo afgerond - Voor clíënten begeleiding en dagbesteding verandert weinig

  (24-10-2014)

  Naast de Hulp bij het Huishouden hebben de gemeenten in Midden-Holland nu ook met de aanbieders overeenstemming bereikt over de inkoop van Begeleiding en Dagbesteding.

 • Tegemoetkoming lage inkomens

  (17-10-2014)

  Mensen met de laagste inkomens hebben dit jaar eenmalig recht op een tegemoetkoming in hun koopkracht. Dit geld wordt nog dit jaar uitgekeerd. Mensen die een uitkering hebben ontvangen de tegemoetkoming veelal automatisch. Maar er zijn ook groepen die het geld wél zelf moeten aanvragen bij hun gemeente.

 • Aanhangwagen aan de Galgoord staat te lang geparkeerd

  (17-10-2014)

  Op het parkeerterrein aan de Galgoord in Haastrecht staat al enige tijd een gesloten aanhangwagen zonder kentekenplaat geparkeerd. De BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) van de gemeente Vlist heeft op 7 oktober een waarschuwingssticker op de aanhanger geplakt dat deze verwijderd moet worden. De BOA geeft aan dat de aanhanger uiterlijk 22 oktober 2014 verwijderd moet zijn.

 • Inspirerende ideeën in Concordia tijdens de laatste 'Eigen kracht is goud waard' bijeenkomst

  (17-10-2014)

  Op 2 oktober kwamen professionals, verenigingen en vrijwilligers bij elkaar in Cultureel Centrum Concordia in Haastrecht. Deze avond was de laatste in een reeks bijeenkomsten die gemeente Vlist het afgelopen jaar organiseerde.

 • Informatiebijeenkomst veranderingen jeugdhulp

  (17-10-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in en krijgen gemeenten er taken bij. Dit zorgt voor veranderingen voor jongeren en ouders die te maken hebben met (een vorm van) jeugdhulp. Om jongeren en ouders te informeren over deze veranderingen organiseren de vijf gemeenten in de Krimpenerwaard een informatiebijeenkomst. 

 • Wethouders bezoeken bedrijf in Stolwijk

  (13-10-2014)

  Wethouders Bart Crouwers en Ton van Dorp brachten op maandag 6 oktober 2014 een bezoek aan Van der Hoeven Installaties. Dit bedrijf is sinds 2013 gevestigd op het industrieterrein Stolwijk-Zuid aan de Nijverheidsweg voorheen zaten zij op ’t Vaartland.

 • Nieuwe groepsaankoop zonnepanelen van start

  (06-10-2014)

  De nieuwe groepsaankoop zonnepanelen van SamenZonneEnergie in Zuid-Holland is op 3 oktober van start gegaan. Tot en met 5 november kunnen alle inwoners van de provincie zich vrijblijvend inschrijven en een persoonlijk aanbod ontvangen. Circa 35 gemeenten starten deze actie voor hun inwoners in samenwerking met groepsaankoop-organisator iChoosr.

 • Vieren en afscheid nemen van 30 jaar Vlist

  (06-10-2014)

  De gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist groeien geleidelijk naar één nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Met het ontstaan van de nieuwe gemeente (per 1 januari 2015) komt een einde aan 30 jaar gemeente Vlist; een historische gebeurtenis om met elkaar te vieren en op gepaste wijze afscheid van te nemen.

 • Start ontwikkeling nieuwbouwlocatie Bos en Water in Haastrecht

  (06-10-2014)

  Afgelopen woensdag 1 oktober 2014 startte officieel de ontwikkeling van de nieuwbouwlocatie Bos en Water aan de zuidelijke rand van Haastrecht. Wethouder Ton van Dorp zette samen met afgevaardigden van de Ontwikkelingscombinatie Bergvliet (Bouwfonds Ontwikkeling en GBVastgoed) hun handtekening onder de afspraken die de definitieve start mogelijk maken. Om dit te vieren onthulde de wethouder, in het bijzijn van burgemeester Evenhuis, een bouwbord. Op de nieuwbouwlocatie Bos en Water komen in totaal zo’n 66 woningen.

 • Ik tel tot tien (week van de opvoeding)

  (29-09-2014)

  Van 6 tot 11 oktober 2014 vindt in Nederland de 4e Week van de Opvoeding plaats. In diverse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG), op scholen, kinderdagverblijven en activiteitencentra vinden verschillende activiteiten plaats. Het landelijke thema in 2014  is ‘Ik tel tot 10’.

 • Brief over pgb voor hulp bij het huishouden

  (22-09-2014)

  Voor inwoners die momenteel van de gemeente een persoonsgebonden budget (pgb)  voor hulp bij het huishouden ontvangen, gaan enkele zaken rondom het pgb veranderen. Zij krijgen daarover binnenkort een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

 • Open bijeenkomst burgerparticipatie sociaal domein Krimpenerwaard

  (22-09-2014)

  Maandagavond 29 september vindt een Open Bijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Lekkerkerk om te verkennen hoe burgers in de Krimpenerwaard betrokken kunnen blijven bij veranderingen die per 1 januari 2015 optreden in het zorgstelsel. U bent welkom van 19.30 tot 21.30 uur.
   

 • Per 1 januari 2015 gaat veel zorg naar gemeenten; bent u al geïnformeerd?

  (19-09-2014)

  Heeft u of uw familielid een AWBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? Dan willen wij - negen cliëntenorganisaties - heel graag weten hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan onze digitale raadpleging. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren.

 • Groepsaankoop zonnepanelen succesvol afgerond

  (19-09-2014)

  In het najaar van 2013 startte gemeente Vlist samen met 23 andere gemeenten in Zuid-Holland de groepsaankoop zonnepanelen SamenZonneEnergie. Dit heeft geleid tot 669 geïnstalleerde zonnepanelen op de daken van Vlist. Op 3 oktober start de volgende groepsaankoop van SamenZonneEnergie waarvoor alle inwoners van Zuid-Holland zich kunnen inschrijven.

 • Verslag bijeenkomst Eigen kracht is goud waard

  (15-09-2014)

  Het verslag van de bijeenkomst Eigen kracht is goud waard (thema jeugd) die plaatsvond op 26 juni 2014 kunt u downloaden op deze pagina.

 • Eerste oplaadpaal elektrische auto’s in gebruik

  (12-09-2014)

  Ton van Dorp, wethouder Milieu van gemeente Vlist, en Tim Oskam, eigenaar van een elektrische plug-in auto, namen op 11 september 2014 de eerste nieuwe oplaadpaal voor elektrische auto’s in gebruik aan de Julianalaan in Haastrecht.

 • Rijkssubsidie voor Overtuin Bisdom van Vliet

  (12-09-2014)

  Gemeente Vlist heeft € 55.000,00 subsidie ontvangen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor het groen onderhoud van de Overtuin Bisdom van Vliet in Haastrecht.

 • Presentatie Inzicht in autisme

  (12-09-2014)

  Voor mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en ieder ander die meer wil weten!

 • Veranderingen in zorg en ondersteuning

  (08-09-2014)

  Vanaf 2015 komen extra taken van het Rijk en de provincie naar de gemeenten toe: jeugdzorg, werk en inkomen en ondersteuning aan chronisch zieken, hulpbehoevenden en ouderen.

 • Volgend weekend: Open Monumentendag 2014

  (05-09-2014)

  In het weekend van 13 en 14 september vindt de Open Monumentendag plaats met als thema Op reis.

 • Bereikbaarheid SVHW

  (05-09-2014)

  Vanaf 5 september 2014 is SVHW op vrijdagmiddag niet meer telefonisch bereikbaar. SVHW is dan maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur telefonisch te bereiken via het gratis telefoonnummer (0800) 020 08 73. De receptie blijft wel open op vrijdagmiddag.

 • Haastrechtse Kring brengt cultuur naar Vlist!

  (05-09-2014)

  Op het speelterrein Huttendorp Haastrecht kwamen op donderdag 28 augustus ruim 200 kinderen uit de omgeving Vlist bij elkaar om prachtige kunstwerken te creëren van oude materialen. In de traditionele Huttendorpweek konden leerlingen uit groep 3 t/m 8 zich aanmelden voor een workshop: Hergebruik en recyclen. De kinderen komen zo op een speelse manier in aanraking met het belang van  een duurzame wereld.

 • Gemeente Vlist en horecaondernemers van start met het Ondernemingsdossier

  (01-09-2014)

  Op 28 augustus 2014 ondertekenden burgemeester Evenhuis-Meppelink en voorzitter van de afdeling Krimpenerwaard van Koninklijke Horeca Nederland, Peter Laan de samenwerkingsovereenkomst voor het Ondernemingsdossier.

 • Niet parkeren op het marktterrein

  (01-09-2014)

  In de gemeente zijn twee warenmarkten. Op donderdag op de Kleine Haven in Haastrecht en op vrijdag op het Dorpsplein in Stolwijk. Om te zorgen dat de kramen en wagens van de marktkooplieden neergezet kunnen worden moet het marktterrein op dat moment vrij zijn van geparkeerde auto’s.

 • Spreekuur wijkagent Haastrecht op andere dag en tijd

  (01-09-2014)

  Met ingang van dinsdag 16 september vindt het spreekuur van de wijkagent in Haastrecht plaats op de dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur. Het spreekuur op de donderdagmiddag vervalt. Het spreekuur vindt plaats in de nieuwe brandweerkazerne in Haastrecht.

 • Waterwerken in Stolwijk gaan verder

  (25-08-2014)

  De komende maanden werkt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verder aan het watersysteem in Stolwijk. De kern van Stolwijk maakt deel uit van de agrarische polder Stolwijk en Schoonouwen in de Krimpenerwaard. Vanwege de bodemsamenstelling van de Krimpenerwaard (dit is overwegend veen) treedt er overal in het gebied in meer of mindere mate bodemdaling op. Door een extra peilgebied te creëren maakt het hoogheemraadschap het watersysteem in en rond Stolwijk duurzaam en leefbaar.

 • CycloMedia maakt foto’s in Vlist

  (25-08-2014)

  Van 1 september tot 31 december 2014 worden in de gemeente Vlist foto’s gemaakt door CycloMedia. Dit is een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.

 • Advertentieverkoop voor regionale krant over veranderingen in zorg en ondersteuning

  (22-08-2014)

  Eind oktober/ begin november 2014 verschijnt een regionale informatiekrant over de veranderingen in de zorg en ondersteuning. De krant wordt gemaakt door ETT Media. 

 • Zet u in als vrijwilliger!

  (18-08-2014)

  In Vlist zijn meer dan honderd vrijwilligersorganisaties actief. Veel van deze organisaties en verenigingen kunnen nieuwe vrijwilligers goed gebruiken.

 • Voortgang handhavingsproject Beijerscheweg in Stolwijk

  (18-08-2014)

  Eerder dit jaar besloot het college in het kader van het handhavingsjaarprogramma 2014 een project te starten aan de Beijerscheweg in Stolwijk. Het doel van dit project is het bevorderen van de naleving van het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit project is inmiddels in volle gang.

 • Meldpunt Water: voor al uw vragen over water in Nederland

  (18-08-2014)

  Als u constateert dat er op het gebied van waterbeheer in Nederland iets misgaat, kunt u dit melden op www.meldpuntwater.nl. De website is zo ingericht dat de melding, vraag of klacht bij de juiste instantie  terecht komt.

 • Aan de slag als netwerkcoach

  (08-08-2014)

  Wilt u op vrijwilligere basis mensen coachen en begeleiden in het uitbreiden van het sociaal netwerk? Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek (Stichting WON) en Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht (SWOB) zoeken netwerkcoaches die aan de slag willen als netwerkcoach in Vlist of omgeving.

 • Ruimen van graven op de algemene begraafplaatsen Stolwijk en Haastrecht

  (23-05-2014)

  De gemeente Vlist is van plan in mei/juni 2015 een gedeelte van de algemene begraafplaatsen in Haastrecht en Stolwijk te ruimen. Het gaat hier om algemene graven en eigen graven.

 • Voorgenomen wijziging vaarregels in Vlist vanaf 2014

  (06-08-2013)

  Gemeente Vlist is voornemens per 1 januari 2014 nieuwe vaarregels op te nemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening voor de wateren binnen de gemeente Vlist, met uitzondering van de Hollandse IJssel.

 • Externe commissie Midden-Holland gaat van start

  (15-09-2012)

  De provincie Zuid-Holland en de tien gemeenten uit de regio Midden-Holland hebben afgesproken dat een onafhankelijke externe commissie wordt ingesteld die medio september van start gaat.

 • Uitslag Tweede Kamervierkiezingen 2012

  (13-09-2012)

  De uitslag van de Tweede Kamervierkiezingen in de gemeente Vlist is bekend.

 • Gezamenlijke raadsbijeenkomst De Nieuwe Regio

  (30-08-2012)

  Woensdag 29 augustus jl. vond in het Huis van de Stad in Gouda een informatieve raadsbijeenkomst plaats over de visie op regionale samenwerking met als werktitel ‘De Nieuwe Regio’. Ruim 100 raadsleden uit de tien betrokken gemeenten waren aanwezig om te luisteren naar de burgemeesters die de visie op deze avond met elkaar presenteerden.

Archief

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast