Gemeente Vlist / Actueel / Nieuws

Nieuws

Op deze pagina vindt u het meest actuele nieuws van de gemeente Vlist.

 • Gemeente Vlist en horecaondernemers van start met het Ondernemingsdossier

  (01-09-2014)

  Op 28 augustus 2014 ondertekenden burgemeester Evenhuis-Meppelink en voorzitter van de afdeling Krimpenerwaard van Koninklijke Horeca Nederland, Peter Laan de samenwerkingsovereenkomst voor het Ondernemingsdossier.

 • Niet parkeren op het marktterrein

  (01-09-2014)

  In de gemeente zijn twee warenmarkten. Op donderdag op de Kleine Haven in Haastrecht en op vrijdag op het Dorpsplein in Stolwijk. Om te zorgen dat de kramen en wagens van de marktkooplieden neergezet kunnen worden moet het marktterrein op dat moment vrij zijn van geparkeerde auto’s.

 • Spreekuur wijkagent Haastrecht op andere dag en tijd

  (01-09-2014)

  Met ingang van dinsdag 16 september vindt het spreekuur van de wijkagent in Haastrecht plaats op de dinsdag tussen 19.00 en 20.00 uur. Het spreekuur op de donderdagmiddag vervalt. Het spreekuur vindt plaats in de nieuwe brandweerkazerne in Haastrecht.

 • Informatiebijeenkomst ‘Thuis sterven… en wat betekent dit voor mij als mantelzorger?’

  (29-08-2014)

  Veel mensen willen het liefst thuis sterven in hun vertrouwde omgeving bij hun familie en vrienden. Wat betekent dat voor de mantelzorger? Wat komt er op u af en welke ondersteuning is mogelijk tijdens deze intensieve periode? Hoe organiseert u dit? Er is meer mogelijk dan u wellicht denkt. Een uitvoerige toelichting krijgt u op de bijeenkomst georganiseerd door Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek en Stichting Hospice/Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland.

 • Waterwerken in Stolwijk gaan verder

  (25-08-2014)

  De komende maanden werkt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard verder aan het watersysteem in Stolwijk. De kern van Stolwijk maakt deel uit van de agrarische polder Stolwijk en Schoonouwen in de Krimpenerwaard. Vanwege de bodemsamenstelling van de Krimpenerwaard (dit is overwegend veen) treedt er overal in het gebied in meer of mindere mate bodemdaling op. Door een extra peilgebied te creëren maakt het hoogheemraadschap het watersysteem in en rond Stolwijk duurzaam en leefbaar.

 • CycloMedia maakt foto’s in Vlist

  (25-08-2014)

  Van 1 september tot 31 december 2014 worden in de gemeente Vlist foto’s gemaakt door CycloMedia. Dit is een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.

 • Tweede informatiebijeenkomst over Centrumvisie Haastrecht

  (25-08-2014)

  Op donderdag 4 september organiseert de gemeente Vlist een tweede informatiebijeenkomst waarbij de Centrumvisie Haastrecht wordt gepresenteerd. De bijeenkomst is een vervolg op de informatiebijeenkomst van donderdag 17 juli 2014.

 • Agenda diverse informatieavonden

  (25-08-2014)

  Binnen de gemeente Vlist zijn we momenteel druk bezig met het voorbereiden van verschillende projecten.

 • Advertentieverkoop voor regionale krant over veranderingen in zorg en ondersteuning

  (22-08-2014)

  Eind oktober/ begin november 2014 verschijnt een regionale informatiekrant over de veranderingen in de zorg en ondersteuning. De krant wordt gemaakt door ETT Media. 

 • Zet u in als vrijwilliger!

  (18-08-2014)

  In Vlist zijn meer dan honderd vrijwilligersorganisaties actief. Veel van deze organisaties en verenigingen kunnen nieuwe vrijwilligers goed gebruiken.

 • Voortgang handhavingsproject Beijerscheweg in Stolwijk

  (18-08-2014)

  Eerder dit jaar besloot het college in het kader van het handhavingsjaarprogramma 2014 een project te starten aan de Beijerscheweg in Stolwijk. Het doel van dit project is het bevorderen van de naleving van het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Dit project is inmiddels in volle gang.

 • Meldpunt Water: voor al uw vragen over water in Nederland

  (18-08-2014)

  Als u constateert dat er op het gebied van waterbeheer in Nederland iets misgaat, kunt u dit melden op www.meldpuntwater.nl. De website is zo ingericht dat de melding, vraag of klacht bij de juiste instantie  terecht komt.

 • Aan de slag als netwerkcoach

  (08-08-2014)

  Wilt u op vrijwilligere basis mensen coachen en begeleiden in het uitbreiden van het sociaal netwerk? Stichting Welzijn Ouderkerk Nederlek (Stichting WON) en Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht (SWOB) zoeken netwerkcoaches die aan de slag willen als netwerkcoach in Vlist of omgeving.

 • Verslag informatiebijeenkomst centrumvisie Haastrecht

  (29-07-2014)

  Donderdag 17 juli 2014 organiseerde gemeente Vlist een informatiebijeenkomst over de centrumvisie Haastrecht.

 • Wat zijn de parkeerregels in gemeente Vlist?

  (28-07-2014)

  De gemeente signaleert steeds vaker auto’s die geheel of gedeeltelijk op de stoep geparkeerd staan of maar half in een parkeervak. Verkeerd geparkeerde auto’s blokkeren de doorgang voor voetgangers, rolstoelgebruikers, mensen met kinderwagens enzovoorts.

 • Realisatie- en intentieovereenkomst nieuw gebouw De Hazelmuis ondertekend

  (18-07-2014)

  Basisschool De Hazelmuis krijgt een nieuw schoolgebouw. Op donderdag 17 juli jl. ondertekenden Ton van Dorp, wethouder gemeente Vlist en Miriam van der Smissen, directeur Onderwijs Primair de realisatieovereenkomst, met als getuigen alle juffen en meesters van de basisschool.

 • Doe mee met Burendag!

  (18-07-2014)

  Op zaterdag 27 september viert Nederland voor de negende keer Burendag. Het thema dit jaar is  ‘Koppen bij elkaar’.  Maak samen met uw buurtgenoten de buurt mooier of organiseer een andere activiteit die de buurt dichterbij elkaar brengt.

 • Interview: “Het doen van vrijwilligerswerk is zeker aan te raden”

  (14-07-2014)

  Interview met vrijwilliger Simone Heemskerk over de online vacaturebank

 • Gemeenten werken samen aan veranderingen in zorg en ondersteuning

  (14-07-2014)

  Vanaf 1 januari 2015 gaat er veel veranderen in de zorg en ondersteuning. De gemeente krijgt dan taken die eerst het Rijk, zorgverzekeraars en de provincie uitvoerden.

 • Wandelend genieten van het oer-Hollandse poldergebied

  (14-07-2014)

  De gemeente Vlist (de kernen Haastrecht, Stolwijk en Vlist) is een uniek stukje Nederland. De prachtige groene omgeving, de gezellige dorpskernen en de riviertjes de Vlist en de Hollandse IJssel vormen een unieke combinatie voor bewoners en bezoekers. En wat is er leuker dan wandelend al het moois te ontdekken? Dankzij de vele (nieuwe) wandelpaden is het nu nog makkelijker om vanuit de drie dorpen een ommetje óf een lange wandeling te maken.

 • Wandelroutenetwerken IJsselmonde en Krimpenerwaard feestelijk geopend

  (11-07-2014)

  Wandelen van knooppunt naar knooppunt. Dat kan via de wandelroutenetwerken die de Natuur- en Recreatieschappen Krimpenerwaard en IJsselmonde hebben aangelegd. Op 10 juli zijn de wandelroutenetwerken Krimpenerwaard en IJsselmonde feestelijk geopend. 

 • Besluiten jeugdgemeenteraad

  (07-07-2014)

  Op dinsdag 1 juli vond de Jeugdgemeenteraad plaats. Vijf scholen presenteerden met veel enthousiasme een voorstel met het thema “Samen spelen”

 • Fototentoonstelling “Levend Erfgoed” in gemeentekantoor

  (04-07-2014)

  Fotografe Daniëlle Verweij heeft in opdracht van de Stichting Groene Hart een fototentoonstelling gemaakt over de traditionele beroepen in het Groene Hart.

 • Uitnodiging informatiebijeenkomst centrumvisie Haastrecht

  (04-07-2014)

  Op donderdag 17 juli 2014 organiseert gemeente Vlist een klankbordsessie over de centrumvisie Haastrecht. De sessie vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur in Cultureel Centrum Concordia in Haastrecht.

 • Verbeterde storingsinformatie Stedin via apps en mobiele website

  (30-06-2014)

  Weet Stedin al dat er een stroomstoring is? Hoe groot is de storing? Snelle reparatie door én informatie van Stedin is meer dan gewenst bij energieuitval. De netbeheerder geeft via haar eigen apps voor Apple en Android smartphones, tablets en een mobiele website (m.stedin.net) verbeterde informatie over grotere incidenten in haar werkgebied.

 • Compensatie eigen risico vervalt in 2014

  (27-06-2014)

  Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald.  Deze regeling was voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) betaalde jaarlijks deze bijdrage (€ 99 in 2013).

 • Kijk! Gemeente Krimpenerwaard ontkiemt

  (10-06-2014)

  De gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist groeien geleidelijk naar één nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Wij denken alvast na over de ideale vorm van onze nieuwe gemeente. Denkt u met ons mee?

 • Distels bestrijden

  (10-06-2014)

  Het zomerseizoen komt er weer aan. In deze periode staan ook de distels in bloei. De distel is een moeilijk te bestrijden plant die problemen veroorzaakt voor agrariërs. Distels worden niet door vee gegeten en beïnvloeden de kwaliteit van het hooi in negatieve zin. Door grote concentraties distels in het grasland kunnen oppervlakten niet door het vee begraasd worden. Ook bemoeilijken de distels het oogsten.

 • Cursusaanbod voor vrijwilligers

  (10-06-2014)

  In samenwerking met gemeente Schoonhoven worden er dit jaar diverse cursussen georganiseerd voor mensen die vrijwilligerswerk doen. Iedereen die actief is als vrijwilliger voor een vereniging, stichting of andere organisatie kan zich hiervoor aanmelden.

 • Politie en gemeente brengen Burgernet onder de aandacht

  (10-06-2014)

  Zaterdag 31 mei 2014 vond de Jaarmarkt in Haastrecht plaats. Hier brachten onder andere burgemeester Evenhuis en politie Burgernet onder de aandacht.

 • Brandveiligheid horeca tijdens WK-Voetbal

  (10-06-2014)

  Veel horecagelegenheden worden met het WK-voetbal in Brazilië traditiegetrouw omgetoverd tot ware – oranje – voetbaltempels. Vanaf dinsdag 10 juni 2014 gaat Brandweer Hollands Midden brandveiligheidscontroles uitvoeren in deze gelegenheden. Om te voorkomen dat de brandweer daarbij als spelbreker moet optreden heeft Brandweer Hollands Midden samen met Koninklijke Horeca Nederland en een aantal horeca ondernemers een film gemaakt over het belang van brandveiligheid tijdens het WK.

 • Afvalinzameling tijdens WK-voetbal

  (10-06-2014)

  Het WK-voetbal staat voor de deur. De oranjekoorts loopt op en de straten kleuren hier en daar alweer oranje. Namens Cyclus vragen wij u bij het versieren van de straat rekening te houden met de vuilniswagens.

 • Wees alert op valse e-mails van DigiD of Belastingdienst

  (05-06-2014)

  Criminelen proberen achter uw DigiD te komen. Zij sturen e-mails die leiden naar valse websites van DigiD of de Belastingdienst.

 • Ruimen van graven op de algemene begraafplaatsen Stolwijk en Haastrecht

  (23-05-2014)

  De gemeente Vlist is van plan in mei/juni 2015 een gedeelte van de algemene begraafplaatsen in Haastrecht en Stolwijk te ruimen. Het gaat hier om algemene graven en eigen graven.

 • Klachten en/of meldingen openbare ruimte

  (06-01-2014)

  Om de dienstverlening te optimaliseren worden alle klachten en meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte vanaf 2 januari 2014 centraal bij de gemeente gecoördineerd.

 • Voorgenomen wijziging vaarregels in Vlist vanaf 2014

  (06-08-2013)

  Gemeente Vlist is voornemens per 1 januari 2014 nieuwe vaarregels op te nemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening voor de wateren binnen de gemeente Vlist, met uitzondering van de Hollandse IJssel.

 • Externe commissie Midden-Holland gaat van start

  (15-09-2012)

  De provincie Zuid-Holland en de tien gemeenten uit de regio Midden-Holland hebben afgesproken dat een onafhankelijke externe commissie wordt ingesteld die medio september van start gaat.

 • Uitslag Tweede Kamervierkiezingen 2012

  (13-09-2012)

  De uitslag van de Tweede Kamervierkiezingen in de gemeente Vlist is bekend.

 • Gezamenlijke raadsbijeenkomst De Nieuwe Regio

  (30-08-2012)

  Woensdag 29 augustus jl. vond in het Huis van de Stad in Gouda een informatieve raadsbijeenkomst plaats over de visie op regionale samenwerking met als werktitel ‘De Nieuwe Regio’. Ruim 100 raadsleden uit de tien betrokken gemeenten waren aanwezig om te luisteren naar de burgemeesters die de visie op deze avond met elkaar presenteerden.

Archief

Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk
Telefoonnummer 0182-348400
info@gemeentevlist.nl

 

Lees voor Print
vergroten letters op deze website
Hoog contrast